14. 01. 2020   aktualizace   
Uživatelské jméno:
Heslo:


Zaregistrovat se »

Podpořili nás

Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Mediální partneři

eLnadruhou o. s. Holky v Brně kavárna + lesba.cz Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

coming out

Coming Out


Rady pro Vás i Vaše rodiče

Rodiny a přátelé lesbických žen a gayů (Families and Friends of Lesbians And Gays)

www.fflag.org.uk
www.pflag.org

Tato organizace vznikla před více než třiceti lety ve Velké Británii. Založili ji rodiče LGBT (lesbian, gays, bisexual and transgender) lidí, aby se společné vypořádali s problémy, které majoritní společnost homosexuální menšině působí.

Tato brožura je výběrem několika článků a důležitých informací, které sesbírali ve skotském spolku rodičů Parents Enquiry a organizaci na podporu mladých LGBT lidí Stonewall v Edinburghu.

Jak to říci rodičům

Správný okamžik
Neexistuje žádný zaručeně správný způsob, jak oznámit svým rodičům, že jste homosexuální. Jelikož žádné dvě rodiny nejsou úplně stejné, tak metoda i volba slov se budou v jedné od druhé lišit. Avšak mnoho reakcí je společných všem rodinám a jejich znalost často pomůže pro nalezení té nejlepší metody pro rodinu vaši.

Jak
Jen málo rodičů si představí, že by jejich dítě mohlo být homosexuální. A i ti, kteří měli podezření, jsou stejně šokováni, když se o tom dozví. Vy jste měli možná i několik let na to se postupně smířit s tím, že jste homosexuální. Vaši rodiče, až jim to řeknete, nebudou mít čas žádný. Přesto, že pro teenagery je to někdy obtížné přiznat, že jejich rodiče je znají nejlépe, nemůžete popřít, že váš vývoj sledovali od narození. Je proto pro ně těžké přijmout, že je zde stránka vaší osobnosti, o které nikdy nevěděli. Jsou zde určité věci, které v šoku říkají téměř všichni rodiče. Patří sem věty jako: "Jak si můžeš být jistý/á?", "Prošel/a jsem si podobným obdobím v tvém věku, z toho vyrosteš", "Ani jsi to pořádně s opačným pohlavím nezkoušel/a" nebo "Jak to můžeš ve svém věku vědět?". Na tohle vůbec není lehké odpovědět, pokud jste si sami sebou nejistí.
Proto je lepší, když se cítíte co nejvíce sebejistí a v pohodě, před tím, než začnete s rodiči mluvit. To pro vás může být velmi těžké, pocit pohody ohledně vaší odlišné sexuální orientace kolikrát záleží na tom, zda ji rodiče přijmou. Pokud je to pro vás opravdu problém, můžete si nechat poradit od zkušeného poradce.
Pro ostatní je tu několik možností, jak nabrat k rozmluvě s rodiči odvahu. Můžete zavítat do gay/lesbické skupiny pro mladé nebo, pokud jste starší, jiné společenské skupiny. Nebo máte homosexuální kamarády/ky či si dopisujete s někým, kdo je v podobné situaci, nebo si můžete promluvit s rodiči, kteří již přijali své homosexuální syny či dcery či se můžete s nějakou takovou rodinou seznámit. Je to na vás, jak se rozhodnete, která z těchto možností vám dodá větší sebejistotu k rozhovoru se svými rodiči.

Komu
Mezitím se můžete zamýšlet nad dalšími kroky. Chcete to říct v tomto stadiu oběma rodičům nebo jen jednomu? Většině z nás přijde jednodušší říct to nejprve jednomu a pak druhému, když nás něco trápí. Je také možné, že jeden z rodičů by fakt v tuto dobu nepřijal nebo by to mnohem lépe přijal od druhého rodiče, kterému byste to sdělili. Rozhodněte se, co je ve vaší vlastní rodině nejlepší. Také se rozmyslete, jestli nemáte příbuzného či rodinného přítele, se kterým by bylo nejlepší promluvit jako s prvním a který by vám mohl poradit, jak to rodičům sdělit nebo vám s tím pomoci. Tím, že si tuto věc nejprve rozmyslíte, začínáte to, co se doteď zdálo problémem, dostávat pod kontrolu.

Jak se mohou cítit
Synové i dcery se často snaží orientovat podle reakcí rodičů na televizní dokumenty o homosexuálech nebo všímáním si toho, jak se staví k někomu, o kom je známo, že je homosexuální. To však není vždy spolehlivý ukazatel. Obvykle je mnohem užitečnější popřemýšlet o vašem vztahu s rodiči a o tom, co se dělo, když jste měli jiné problémy. Vyberte si správný okamžik. Ve všech rodinách je obvykle určitý čas, příznivý pro rozmluvu, a v tuto dobu je obvykle lepší jim to sdělit, než se snažit nějaký takový okamžik vytvořit. Někdy se to stane úplně samo. Když vaši mysl něco příliš zaměstnává, můžete dospět do takového stadia, že se to z vás prostě vysype. Nebraňte se tomu. Vaše podvědomí často ví nejlépe, co dělá. Buďte také připraveni, že si s vámi rodič bude chtít promluvit jako první. Může přijít na to, že se s vámi něco děje. Nepřipravujte si řeč, to zřídka funguje. Jen kývněte, že si chcete promluvit. To pro začátek stačí.

Proč
Lidé mohou chtít svým rodičům sdělit, že jsou homosexuální, z mnoha důvodů, většinou to má co dělat s upřímností a láskou. Příležitostně se může stát, že vám přijde, že jim to chcete říct, abyste je zranili - možná, když máte špatnou náladu. To není nejlepší způsob a obvykle se vám to vrátí. Nejen, že to není fér, vaši rodiče z vás gaye/lesbičku neudělali, a i kdyby se mylně domnívali, že ano, řeknou si, že tak mluvíte, protože jste naštvaní a vašim slovům nebudou přikládat velkou váhu.
Neexistují standardní slova či věty, která pro toto sdělení použít. Mnoho lidí začne tím, že se jim již dlouho chtějí s něčím svěřit, ale bojí se, nebo že je tu něco, o čem je velmi těžké mluvit. Pokud byli vaši rodiče zvědaví, jestli jste homosexuální, je tohle okamžik, kdy se vás zeptají, aby to bylo snadněji venku. Povězte rodičům, proč jste jim to neřekli dřív, obvykle to bývá ze strachu z odmítnutí nebo ze strachu, že je zraníte. Možná jste si na tyto obavy již zvykli, ale pro vaše rodiče mohou být něčím novým.

Vyrovnat se s tím sama

Jestliže jste se dostali do této fáze, je těžké vám dát určitou radu, protože počáteční reakce rodičů se mohou lišit. Jsou tu dvě věci, na kterých se téměř všechny homosexuální děti shodují, o kterých je dobré se napřed zmínit. Za prvé, že snaha sám/a se s tím vyrovnat je extrémně těžká a proto se ve vás hromadilo napětí. To může pomoci rodičům pochopit vaše nálady a chování, které se zdály být v jistých situacích nepřiměřené. Za druhé, že své rodiče máte stále rádi, že jste ten samý syn a ta samá dcera jako předtím a že právě proto, že je máte tak rádi, jste jim to po těžkém boji o sobě řekli. Pokud si myslí, že homosexualita je otázkou sexu, vysvětlete jim, že není.

Info pro Vaše rodiče


Rose Robertson - Sexuální orientace

Pochopení
Na téma homosexuality a její příčiny bylo napsano mnoho knih a vytvořeno mnoho teorií, ale doposud se nepodařilo přesvědčivě dokázat, co přesně homosexualitu způsobuje. Nejvíce důkazů ukazuje na genetický model. Stejně jako se někdo narodí levákem, ačkoliv nikdo jiný z rodiny levákem není. Nicméně žádná z těchto teorií nepomuže rodičům vyrovnat se s faktem, že jejich potomek je homosexuální.
Vysvětlit homosexualitu není snadné. Je to v základě celý citový model, přítomný od začátku, který se vyvíjí spolu s dospíváním dítěte. To však na jejich život nemusí mít vliv, vyjma skutečnosti, že jejich nejhlubší vztah bude s osobou stejného pohlaví. Stejně jako my ostatní i LGBT lidé chtějí milovat a být milováni.

Není to nemoc
Častou otázkou je, zda se to dá léčit. Není možno léčit lidskou bytost ze své přirozenosti. Homosexuální děvče nebo kluk, žena či muž nejsou nemocní ani perverzní. Nemůžou si vybrat čím on či ona je. Homosexualita není nemoc!

Není to volba

Stále musíme opakovat, že homosexualita není otázkou volby, je to od počátku citový model, který se rozvíjí spolu s vývojem dítěte. Jako u ostatních dětí, spolu s dospíváním fyzickým přichází i sexuální povědomí. V tomto období je velmi důležité rozlišovat sexuální experimenty a homosexualitu. To první je jen sexuální hra, čistě fyzický experiment bez citového zájmu, to druhé je plnohodnotný vztah s hlubokou citovou zkušeností.

Pocit odlišnosti
Je to právě v tomto prvním stadiu sexuálního poznávání, kdy se gay člověk cítí odlišný od ostatních, cítí se citově i fyzicky přitahován k někomu stejného pohlaví. V současném klimatu nepřátelství a předsudků a také obav a neporozumění můžou vaše dcera či syn zapírat svou homosexualitu i sami sobě. Svou sexuální orientaci si děti mohou uvědomovat už mezi 11 a 12 rokem a někdy i dříve. Je to pro ně nelehké období. Cítí se odděleni od svých vrstevníků způsobem, který nemohou pochopit. Během dospívání si uvědomí v čem spočívá jejich odlišnost a pak často bývají přemoženi strachem a pocitem osamocení.

Odmítnutí
Mladí LGBT lidé se často bojí odmítavé reakce ze strany svých rodičů a přátel a bojí se požádat někoho o pomoc. Obávají se šikany od svých vrstevníků, zvláště při opakovaných vtipech na " teplouše", které slýchají i od dospělých. Bojí se, že se prozradí pohledem nebo nevhodnou poznámkou, mají pocit, že nikdy nepotkají nikoho jako jsou oni a že jsou jediní na světě. Vaše dětí cítí ten samý šok a obavy, jaké nyní cítíte vy. Oni jsou na to sami a někdy i celé roky sbírají odvahu se vám svěřit.

Reakce
Všeobecná reakce na tento stav je šok, rozrušení a obavy. Někteří rodiče dávají vinu sobě, jiní odvrhnou své děti, někteří chtějí pomoci, ale nevědí jak. Mnozí se svému dítěti odcizí. I tam, kde je rodinné pouto silné, je šok a bolest, kterou rodiče cítí, nemalý. Pokud prozkoumáme důvody těchto reakcí, objevíme jejich původ.

Informace
Za prvé: přestože existuje spousta literatury zabývající se homosexuální tématikou, jejich přístup bývá příliš klinický a rodiče v nich nenalézají souvislosti s jejich dětmi.
Za druhé:
rodiče, spolu s většinou lidí, mají mylné a zavádějící představy o homosexualitě. Automaticky to považují za něco nečistého a ostudného. To vše je způsobeno nedostatkem informací. Vaše představy o homosexualitě zřejmě vycházejí ze společenské atmosféry plné předsudků, strachu a zesměšňování homosexuálů. Dokonce i pro velmi tolerantní rodiče to bývá velký šok. Nedávejte si vinu, tyto předsudky a mylné představy jsou produktem naší společnosti. Až získáte více informací a až se váš šok zmírní, tyto pocity zmizí.

Náboženství
Další těžkost, která některé rodiče trápí je, jak sloučit homosexualitu jejich potomka se svou vírou. Zvláště v této oblasti je velmi obtížné nabídnou řešení přijatelné pro všechny. Už nyní se někteří duchovní snaží o tolerantnější přístup křesťanů k homosexuálům. Učení praví, že všichni jsme děti boží a mnoho gay lidí je oddanými křesťany.

Volba

Rodiče se často ptají, proč si jejich dítě vybralo tento způsob života. Musíme znovu opakovat, že si svou sexualitu nikdo nevybírá. Při pohledu na množství překážek a těžkostí, kterým vaše děti musí čelit, musí být jasné, že si žádná lidská bytost nevybere život pod takovým tlakem. Vy jste si nevybrali vaši orientaci, je to prostě součást vašeho já a stejně tak je tomu i u vašeho dítěte.

Čí je to chyba?
Pokud se ptáte, kde jste udělali chybu, vězte, že ve výchově není nic, co by z vašeho dítěte udělalo homosexuála. Pokud máte i jiné děti, zeptejte se sami sebe, zda jste je vychovávali jinak než své gay dítě. A i když v jeho životě bylo něco jinak, neznamená to, že právě to vedlo k jeho odlišné orientaci.
Pravda je, že pro mnohé rodiče je snažší dávat vinu sobě, než si přiznat, že o svém dítěti nevěděli tak důležitou věc. Toto hledání příčiny v sobě je jen trestání sama sebe a nepomůže to vám a ni vašemu dítěti. Je lepší si přiznat, že jste zažili šok, na který žádný rodič není připraven. Vaše dítě v průběhu let zažívalo stejný šok jako vy. Věřte síle, která drží rodinu pohromadě i v těch největších obtíží. Vězte, že není žádný správný způsob, jak reagovat. Tak jako v jiných těžkostech, i teď vaše dítě potřebuje vaši lásku a podporu. Ať už je najevo dáte slovy nebo činy, je to ten správný začátek.

Pocity
Neduste své pocity v sobě. Někteří rodiče říkají, že se s tím vším vyrovnali, ale při tom se uvnitř stále trápí. Nepotlačujte své emoce. Řekněte svému dítěti, jaký je to pro vás šok a že jste na to nebyli připraveni, ale že jej i přesto máte stále rádi a jen potřebujete nějaký čas na vyrovnání se s tím. Mezi tím se obraťte na nás. Nejen abyste získali radu a podporu, ale také abyste se mohli svěřit se svými pocity. Rodiče cítí šok, bolest a vinu jako každý jiný a právě mluvit s někým, kdo vám rozumí často pomůže se s tím vyrovnat.

Tušení
Občas si rodiče uvědomí, že jejich dítě je gay ještě předtím, než se jim samo svěří. Pro děti je potom mnohem snažší hovořit se svými rodiči pokud oni řeknou něco jako:
Tušili jsme, že bys mohl(a) být gay. Pokud jsi, nic to nemění na naší lásce k tobě a pokud ti pomůže o tom mluvit, promluvme si. Rádi bychom věděli víc a mohli ti tak pomoci vést šťastný život.
Nezáleží jaká slova přesně zvolíte, ale mohlo by to být povzbuzení pro vaše dítě, které o tom s vámi chce hovořit, ale chybí mu odvaha. V tomto těžkém období je pro vaše dítě velmi důležitá vaše láska, podpora a porozumění.

Bisexuálové
Rodiče se také ptají, zda se homosexualita jejich dětí může změnit s postupným dospíváním a zda proto pro ně není předčasné domnívat se, že jsou gay. Není možno odpovědět za všechny mladé gay lidi. Pokud je dítě v pubertě, je zde vždy možnost, že bude bisexuál, přestože těch je jen malé procento. Vezmeme-li v úvahu tlak, pod jakým homosexuálové jsou, je nepravděpodobné, že by se tomu heterosexuální člověk vystavoval. Je velmi důležité nevyvíjet na vaše dítě žádný nátlak. Vaše láska a porozumění jsou pro ně velmi důležité.

Nejsou pedofilové
Další absolutní desinformace je, že gay lidé vyhledávají sexuální vztahy s malými dětmi. To je naprostý omyl! Je to jen jeden z mýtů vycházející z naprosté ignorace společnosti vůči gayům. Zájem normálního homosexuála o děti není o nic větší než zájem normálního heterosexuála.

Shrnutí
Homosexualita nebo porucha sexuální identity se může vyskytnout v každé rodině, takže to není situace, ve které byste byli sami. Teď se vás ten problém osobně týká. Pamatujte, že vaše dítě potřebuje vaši lásku, podporu a porozumění.

Zaměřeno na rodinu

Víte, že mnoho homosexuálních lidí si už v raném věku uvědomovalo svou odlišnost? Přemýšleli jste někdy o tom, jaké to je být mladá(ý) a osamocená(ý) a myslet si, že nikdo na celém světě není jako vy. A že jestli se někdo o vaší orientaci dozví, bude se k vám chovat nepřátelsky a s nenávistí. My jsme o tom nic nevěděli, dokud nám to neřekli naše děti. Potřebovali k tomu nesmírnou odvahu. Věděli, že riskují naše odmítnutí, věděli, že všeobecně je bezpečnější ukrývat svou orientaci, ať už ve škole, na ulici nebo v zaměstnání. Homofobie způsobuje našim dětem utrpení, šikanu a někdy i zranění či dokonce smrt.
Před několika lety založilo několik rodičů "Spolek rodin a přátel homosexuálních lidí" na podporu rodičům, kteří se právě vyrovnávají s homosexualitou jejich dětí. Za mnoho let prošlo naší skupinou mnoho spousta rodičů, z nichž většina se vyrovnala s odlišnou orientací svých potomků a teď jsou to rodiny, jako každé jiné.
Dozvěděli jsme se mnohem více o širokém spektru lidské sexuality a je to pro nás příkladem úžasné rozmanitosti života. Víme, že naše homosexuální dětí jsou dobří a schopní lidé, plně přispívající k rozvoji společnosti a milujeme je a obdivujeme je za jejich odvahu čelit všem těžkostem.
Co zazlíváme naší společnosti je především nedostatek vzdělání a informací, které pak způsobuje problémy nám a hlavně našim dětem. Proč naše společnost ignoruje homosexualitu? Proč jsou školní léta pro mnoho našich dětí plná osamocení a šikany? Proč by tento stav měl být napraven právě vzdělávacím systémem?
Ti, kteří zakázali vyučovat úplné a pravdivé informace o sexualitě, tvrdí, že se homosexuální orientaci mohou děti "naučit". A přitom právě heterosexuální rodiče, vychovávající své děti v heterosexuálních domovech, mají homosexuální potomky. Jak se to jejich děti mohli naučit? Potřebujeme, aby školy uplatnily politiku rovnoprávnosti, aby i gay lidé měli své místo ve společnosti a byli respektováni. Aby všechny naše děti navzdory své orientaci, původu či barvě kůže pochopily, akceptovaly a oslavovaly rozmanitost lidské rasy.

Pomozme našim dětem získat rovnoprávné postavení ve společnosti, ať se nebojí být kým jsou.