14. 01. 2020   aktualizace   
Uživatelské jméno:
Heslo:


Zaregistrovat se »

Podpořili nás

Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund

Mediální partneři

eLnadruhou o. s. Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Holky v Brně kavárna + lesba.cz

o nás  »  historie RR

Historie Rozdílných Rytmů


U zrodu Rozdílných Rytmů stály Viera H. a Phyllis Plotnick. Potkaly se na Apriles 2001, slovo dalo slovo, začaly se scházet a dávat dohromady projekt pro lesbické a bisexuální ženy. Pak se seznámily s Věrou Vampolovou, která se podobným projektům věnovala již několik let a byla ochotna pomoci.

Phyllis: "Chtěly jsme nabídnout něco pro každý týden...bezpečné a pohodlné místo, kde by se L/Bi/T ženy mohly scházet, kde by našly vzájemnou podporu a kde by se také dobře pobavily."

Hledaný prostor poskytla tehdejší ředitelka Gender Studies Petra Hejnová a stejné podpory se nám dostává i od současné ředitelky Aleny Králíkové.

Ve středu 5. června 2002 se konala první diskusní skupina organizovaná Vierou a Věrou, pak následovala taneční hodina, kterou vedla Phyllis. Na diskusi přišlo 30 žen a na taneční hodinu 15. To jen ukázalo, že takovýto program je zde opravdu potřeba. Od tohoto dne jsme měly více než 30 dalších diskusních setkání s nejrůznějšími tématy: coming out, rodiče L/Bi/T žen, hledání našeho místa ve společnosti a podobně…

Našich besed se účastnily i lesbické ženy ze zahraničí a přiblížily nám život a podmínky lesbické menšiny v jiných zemích.

V tanečních hodinách jsme se naučily salsu, čaču, swing, tango, rumbu a sambu… Párkrát jsme si šly zatancovat i do společnosti, třeba do Baráčnické Rychty a do taneční vinárny Amfora a dostalo se nám velké pozornosti. Myslím, že tancování nám jde dobře a dáváme tak ostatním lidem příležitost vidět spolu tančit dvě ženy a nám to navíc dává příležitost zatančit si i mimo gay podniky.

Naučily jsme se také jednat s nepříliš vstřícnými lidmi. Když Phyllis s Věrou Vampolovou chtěli v jedněch novinách inzerovat náš program pro lesbické ženy, byly striktně odmítnuty s tím, že takováto inzerce není možná. Až po několika ostrých dopisech (jeden z nich napsala i ředitelka Gender Studies Petra Hejnová), byly na jejich další cestě do novin vřele přijaty a bez problémů zadaly naši reklamu. Předsudky a diskriminaci je možné překonat, ale musíme se jim postavit a dát najevo svůj nesouhlas.

Chceme překonat bariéry mezi námi a heterosexuály a ukončit nesmyslnou diskriminaci a homofobii, chceme se přestat schovávat a žít otevřeně naše životy.

Rozdílné Rytmy nejsou profesionální organizace, je to neformální skupina L/Bi/T žen, které se dělí o své zkušenosti a znalosti a vzájemně se podporují. Rozdílné Rytmy fungují jen díky obětavé práci několika žen. Velké poděkování patří především Věře Vampolové, která pořádala diskuse v roce 2002 a Phyllis Plotnick, která učila společenské tance v letech 2002 a 2003. V březnu 2003 se k Phyllis a k Viere Hošťákové přidala Kateřina Beňová, která pak, za vydatné pomoci Lucie Vránové, Lenky M. a dalších, vedla RR do března 2005. Struktura RR se rozšířila o přednášky, společenské akce, filmy a podobně. Vznikly webové stránky s informacemi o aktuálním programu a historii RR včetně archívu. V roce 2005 přibyly k výročním a narozeninovým večírkům téměř pravidelné měsíční akce Gwen v klubu Chameleon, které byly velmi populární. Bohužel i ty v červnu 2006 zkončily z důvodu uzavření klubu, kde se tyto akce konaly. Od poloviny března 2005 se skupiny ujímá Lenka a spolu s Gwen pro vás chystají nové nápady. Od září 2005 se přidává ke spolupráci také Patt. Od ledna 2006 se přidává také Margita, Lenka z RR odchází. Od září 2006 se k teamu RR přidává také Blanka a Irča, jako brněnská "spojka" spolupracuje i Andy.

V roce 2007 se na akcích podílí už jen Gwen s Blankou a Rozdílné Rytmy trochu mění svou tvář, ubývá přednášek z důvodu nízké návštěvnosti. Pořádají se akce spíše poznávacího, sportovního a zábavného typu.

V lednu 2008 odchází Gwen. Pro RR byla několik let stmelujícím jádrem a zaslouží si veliký dík. Rozdílné Rytmy jsou poprvé postaveny před existenčním zánikem, není kde brát finance na pronájmy a setkání, proto byla oslovena Tereza Mikšaníková z eLnadruhou GGwen, zda by zabezpečila a vylepšila Rozdílné Rytmy. Po dohodě s Kateřinou Beňovou, Gven a Terezou byly Rozdílné Rytmy předány pod občanské sdružení eLnadruhou. Už v létě 2008 byly hotové a suštěné nové webové stránky a o RR se začala starat Blanka, aby zachovala neoficiální formu s bezpečnou podporou a zázemím.

V  roce 2009 se do organizování mimo Blanku zapojují Edi, Iva a jednotlivě i řada dalších. Pokud budete mít chuť se v RR angažovat i Vy a třeba jen občas zorganizovat akci pro ostatní, budete vítáni a můžete ovlivnit L/Bi/T dění v našem hlavním městě. Jde hlavně o to, aby jsme se měly kde scházet a vytvářely prostor jak pro kulturní, společenské a sportovní vyžití, tak i pro případná seznámení i jinde než v klubech a barech. A právě Praha nám nabízí bezpočet příležitostí kam se jít podívat, kde se projít nebo co shlédnout.  Do programu se zapojují ženy samy, pokud mají chuť nějakou akci navštívit nebo uspořádat, mohou právě zde. Máte také nějaký nápad?
Protože se množí dotazy jaké jsou naše stránky, aktuální info je vždy na www.rozdilnerytmy.blgz.cz a na Facebooku.